Jos ilmastonmuutokseen ei puututa, sen seuraukset tulevat olemaan katastrofaalisia kaikille maapallon asukkaille. Maapallon keskilämpötilan nousu merkitsee sitä, että valtava määrä vettä, joka on nyt varastoituneena jäätiköissä, jäävuorissa, ja jäälautoissa sulaa, ja muuttuu osaksi merivettä. Meriveden pinta nousee, ja syö rannikkoa. Yksi kymmenesosa ihmisistä asuu rannikolla, ja heidän asuinpaikkansa jäävät veden alle. Myös kaksi kolmasosaa suurkaupungeista sijaitsee matalilla rannikoilla. 

Ilmastonmuutos aiheuttaa tulvia, myrskyjä, rankkasateita, kuivuutta, ja äärilämpötiloja. Nämä ja rannikoiden asuinkelvottomuus aiheuttavat sen, että sadat miljoonat ihmiset eivät enää kykene asumaan entisillä asuinpaikoillaan. Nämä seikat tekevät myös maataloudesta paljon aiempaa vaikeampaa, ja monet alueet muuttuvat viljelykelvottomiksi. Ruoasta saattaa tulla pulaa, mikä johtaa nälänhätiin ja yhteiskunnallisiin levottomuuksiin. Kaupungeista tulee entistä saastuneempia, koska korkeampi lämpötila lisää savusumussa olevan vaarallisen otsonin määrää. 

Ilmastonmuutoksen merkittävimmät syyt 

Merkittävimpiä syitä kasvihuonekaasujen lisääntymiseen ovat fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä, teollisuudessa ja sähköntuotannossa, metsäkato, tuotantoeläinten päästöt, lannoitteet, joissa on typpioksiduulia, sekä muovituotteet, jotka päätyvät jätteeksi luontoon. Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa suoraan, yksinkertaisesti vähentämällä päästöjä. Mutta se ei riitä, koska vaarallinen ilmastonmuutoksen ketjureaktio on jo alkanut, ja päästöt vääjäämättä lisääntyvät luonnostaan, koska planeetan lämpötila on jo noussut vaarallisen korkealle. 

Ei siis riitä, että päästöjä vähennetään, vaan niiden on loputtava täysin, ja olemassa olevat vauriot täytyy pyrkiä korjaamaan. Planeetan keskilämpötila on noussut normaalia keskiarvoa korkeammaksi teollisen vallankumouksen jälkeen, minkä jälkeen kasvihuonekaasuja on syydetty valtavia määriä ilmakehään. Tämänhetkisten arvioiden mukaan, vaikka kasvihuonepäästöt loppuisivat, kestäisi silti 1000 vuotta, ennen kuin ilmaston lämpötila palautuisi sille tasolle, jolla se oli ennen teollista vallankumousta. 

Puhdasta energiaa 

Fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn, maakaasun ja turpeen poltto energian tuottamiseksi on suurin kasvihuonepäästöjen lähde. Niiden käyttö täytyy lopettaa, mikä on täysin mahdollista, mutta se vaatii sitoutumista globaalilla tasolla; ei auta, että esimerkiksi Euroopan unioni lopettaa niiden käytön, jos suurimmat päästöjen tuottajat Kiina ja USA jatkavat samaan malliin kuin nyt. Kehittyvien maiden ongelma taas on, että niillä ei ole resursseja puhtaan energian tuottamiseksi. 

Fossiiliset polttoaineet täytyy korvata puhtaalla, uudistuvalla energialla. Aurinko- ja tuulivoimaa hyödynnetään jo enemmän, mutta planeetta tuottaa valtavasti potentiaalista energiaa muillakin tavoin: esimerkiksi vuoroveden ja aaltojen voimaa, sadetta, ja geotermistä energiaa eli maansisäistä lämpöä voidaan käyttää energian tuottamiseen. Puhtaalla energialla voidaan tuottaa kaikki energia teollisuuden, liikenteen, ja yksilöiden tarpeisiin, mutta siihen kokonaan siirtyminen vaatii sitä, että ensin fossiilisten polttoaineiden käyttöä rajoitetaan, ja lopulta kielletään. 

Metsäkatojen estäminen 

Metsäkadot ovat yksi suurimmista kasvihuoneilmiön aiheuttajista. Metsät ja metsien maaperä varastoivat itseensä ilman hiilidioksidia, mutta kun kasvit kuolevat, ne vapauttavat kaiken sen takaisin ilmastoon. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana metsien raivaaminen on lisääntynyt valtavasti, ja nyt jo puolet maailman trooppisista sademetsistä on menetetty. Trooppiset sademetsät ovat erityisen merkittäviä, koska ne toimivat maapallon keuhkoina, varastoimalla valtavia määriä hiilidioksidia verrattuna muihin metsiin. 

Miten sitten estää metsäkatoja? Köyhemmät maat kuten Brasilia, Indonesia ja Kongo ovat tällä hetkellä vastuussa suurimmista metsäkadoista. Metsää raivataan ennen kaikkea eläinten kasvattamiseksi. Lihan kysyntä kasvaa jatkuvasti, koska tietyt maat, kuten Kiina ovat vaurastuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä, minkä ansiosta kiinalaiset voivat syödä enemmän lihaa. Lihatalous vaatii kuitenkin valtavasti maata, jossa eläimet voivat laiduntaa. Eläinten tuottama jäte saastuttaa maaperää ja vesistöjä. 

Lihansyönnin vähentäminen metsäkatojen estämiseksi 

Lihansyönnin vähentäminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista keinoista ilmastonmuutoksen estämiseksi. Tuotantoeläinten laidunmaa kuluttaa tällä hetkellä 26 % maailman maaperästä. Laidunmaat saadaan aikaiseksi tuhoamalla metsiä, jotka varastoivat hiilidioksidia ilmasta; kun metsä raivataan, se vapauttaa hiilidioksidin ilmakehään. 80 % kaikesta viljelymaasta on omistettu eläinten ruoantuotannolle. Jos tuotantoeläimiä ei olisi, suuri osa siitä viljelymaasta voitaisiin muuttaa takaisin metsiksi, ja loppuosassa voitaisiin kasvattaa ihmisille ruokaa. 

Lihansyönnin vähentäminen metaanipäästöjen vähentämiseksi 

Eläintuotanto on myös yksi suurimmista metaanin tuottajista. Metaani on merkittävin kasvihuonekaasu hiilidioksidin jälkeen. Arvioidaan, että 20 % ilmastonmuutoksesta johtuu metaanipäästöistä. Eläintentuotanto tuottaa 40 % kaikista metaanipäästöistä: märehtijät, kuten lehmät ja lampaat tuottavat sitä ruoansulatuksen sivutuotteena, ja röyhtäilevät sen ilmaan. Myös eläinten lanta tuottaa metaania, koska siinä asuu lantaa syöviä ja metaania tuottavia mikrobeja. Lihatuotannon lopettaminen estäisi merkittävästi metsäkatoja ja vähentäisi metaanipäästöjä. 

Valtioiden rooli 

Koska suurimmat päästöt johtuvat teollisuudesta ja liikenteestä, on valtioiden puututtava päästöjen määrään, jotta muutoksia tapahtuu. Köyhemmillä mailla ei ole resursseja taistella ilmastonmuutosta vastaan, joten rikkaampien valtioiden on syytä toimia, tai emme voi välttyä katastrofilta. Hätätilassa ei kannata huudella reiluuden perään. Teollisuus kyllä mukautuu esimerkiksi käyttämään ja tuottamaan puhdasta energiaa, jos lainsäädäntö sitä vaatii, tai jos fossiilisten polttoaineiden käytöstä joutuu maksamaan valtavia sakkoja. 

Mitä yksilöt voivat tehdä? 

On helppoa kokea voimattomuuden tunnetta, koska suurimmat muutokset riippuvat valtioiden toiminnasta. Suomalaisten poliittinen toiminta ei voi kovin paljoa vaikuttaa esimerkiksi Kiinan suhtautumiseen ilmastonmuutosta kohtaan. Mutta yksilöillä on paljon valtaa. Tärkein ja helpoin muutos on joko lopettaa punaisen lihan syönti tai ainakin reippaasti vähentää sitä. Meijerituotteiden käyttöä on myös syytä rajoittaa. Myös lentomatkailu on ilmastolle haitallista, joten kannattaa pyrkiä matkustamaan muilla kulkuvälineillä. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *