Kokemamme radikaali ilmastonmuutos johtuu ihmisten toiminnasta. Vaikka ilmasto on kautta aikojen vaihdellut sykleissä jääkausista lämpimiin kausiin, tämän hetkinen lämpeneminen on aivan eri luokkaa kuin aiemmin. Ihmisten aiheuttaman ilmaston lämpenemisen syy on kasvihuoneilmiön voimistuminen. Maapalloa ympäröivä ilmakehä sisältää niin sanottuja kasvihuonekaasuja, jotka estävät maapallolta tulevaa lämpöä karkaamasta avaruuteen, aivan kuin kasvihuoneen seinät ja katto. Kasvihuoneilmiö on muuttunut paljon voimakkaammaksi, ja se lämmittää ilmastoa. 

Kasvihuoneilmiö 

Kasvihuoneilmiö sinänsä on olennainen osa maapallon asuttavuutta, koska sen ansiosta ilmaston lämpötila on noin 33 astetta korkeampi kuin ilman sitä. Mutta kasvihuoneilmiö on kiihtynyt radikaalisti sitten teollisen vallankumouksen, eli noin viimeisen 150 vuoden ajan. Tärkein syy siihen on hiilidioksidin lisääntyminen ilmakehässä. Hiilidioksidi on yksi ilmakehän yleisimpiä kaasuja, mutta teollisuuden päästöt ovat lisänneet sen määrää enemmän kuin kolmanneksella. 

Hiilidioksidipäästöt 

Tärkein hiilidioksidipäästöjen syy ovat fossiilisten polttoaineiden eli öljyn, kivihiilen, maakaasun ja turpeen käyttö sähkön tuottamiseksi, lämmitykseen, ja liikennevälineille. Hiili tuottaa eniten hiilidioksidia suhteessa sen tuottamaan energiaan, sitten öljy, ja kolmanneksi kaasu. Kolme suurinta hiilidioksidin tuottajaa ovat teollisuus, sähköntuotanto, ja liikenne, eli lentokoneet, laivat, rekat, autot ja junat. Vain yksi kolmannes energiasta saadaan hiilestä, mutta se on vastuussa 43 prosentista hiilidioksidipäästöistä. 

Eri maista suurimmat hiilidioksidipäästöjen tuottajat (mukaan lukematta metsäkadon vaikutusta) ovat Kiina, USA, Intia ja Venäjä. Toinen tapa vertailla päästöjä on mitata kulutus asukaslukua kohden; koska Kiinassa ja Intiassa asuu valtavasti ihmisiä, on luonnollista että niiden päästöt ovat korkeita. Kun mitataan päästöjä per asukas, ykkösenä ovat Lähi-Idän maat Bahrain, Oman, Kuwait, Qatar, ja Yhdistyneet Arabiemiraattikunnat. Niitä seuraa USA ja sitten Kanada sekä viimeisenä Australia. 

Metaani 

Metaani on toinen merkittävä kasvihuonekaasu, ja metaanipäästöjen nousu on toiseksi merkittävin tekijä hiilidioksidipäästöjen jälkeen ilmaston lämpenemisessä. Arvellaan että noin 20 % ilmaston lämpenemisestä johtuu metaanipäästöjen noususta. Metaanin tekee erityisen ongelmalliseksi se, että sen vaikutus kasvihuoneilmiössä on 80 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidi jokaista kahtakymmentä vuotta kohden. Fossiiliset polttoaineet tuottavat myös metaania, ja ne ovat suurin syy metaanipäästöjen kohoamiseen. 

Toinen merkittävä tekijä metaanipäästöjen nousussa on maatalous. Lehmät ja lampaat tuottavat metaania ruoansulatuksensa sivutuotteena, ja päästelevät sitä ulos lähinnä röyhtäillen. Noin 40 % metaanipäästöistä johtuu maataloudesta. Märehtijöiden lisäksi maatalouseläinten jätteet tuottavat paljon metaania. Sitä esiintyy runsaasti luonnossa, varastoituneena jääpeitteiden alle ja valtamerissä. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa pahalaatuisen kierteen, koska jäämassojen sulaessa niihin varastoitunut metaani vapautuu ilmaan, ja merien lämpeneminen saa meressä olevan metaanin purkautumaan. 

Muovi 

Muovilla on yllättävän suuri rooli ilmastonmuutoksessa. Muovi alkaa hajota auringon tai meriveden vaikutuksesta, ja sen hajoamistuotteina syntyy – yllättäen – metaania ja etyleeniä, joka on myöskin kasvihuonekaasu. Valtavat kaatopaikat siis tuottavat runsaasti metaania, mutta pahin ongelma on muovi, joka päätyy valtameriin. Tyynessä valtameressä kelluu tällä hetkellä kolme kertaa Ranskan kokoinen “muovisaari”, joka koostuu 79 000 tonnista muovia, ja kasvaa jatkuvasti kun mereen päätyy lisää muovia. 

Muovi hajoaa valon, lämmön ja meriveden vaikutuksesta, ja mitä enemmän se hajoaa, sen enemmän päästöjä se tuottaa. Siinäkin mielessä voidaan olettaa ilmaston lämpenemisen kiihtyvän yhä enemmän, koska muovipäästöt lisääntyvät jatkuvasti, ja jo olemassa oleva muovijäte luovuttaa jatkuvasti enemmän vaarallisia kaasuja. Muovia tuotetaan kaikista eniten pakkausteollisuuden tarpeisiin. Siihen tuotetaan muovia yli kaksi kertaa enemmän kuin rakennusteollisuuteen, joka on toiseksi suurin muovin tuottaja. 

Metsäkato 

Metsien laajamittainen tuhoaminen on yhä yleisempää, kun köyhemmät maat raivaavat tilaa eläinten kasvatukselle, viljelylle, kaupungeille, teollisuudelle, ja turismille. Puut ja kasvit ovat kuitenkin harvinaisen merkittäviä ilmastolle, koska ne varastoivat itseensä ilmassa olevaa hiilidioksidia. Puiden olemassaolo on siis sinänsä jo hyvä. Mutta kun puut tuhotaan, seuraa katastrofi. Puita kaadetaan tai poltetaan, jolloin ne vapauttavat ilmakehään kaiken sen hiilidioksidin mitä ne ovat itseensä varastoineet. 

Arvioidaan että jopa viidesosa hiilidioksidipäästöistä on perua metsäkadosta, ja että se on merkittävin ilmastonmuutoksen aiheuttaja teollisuuden ja liikenteen jälkeen. Jos hiilidioksidipäästöjen tuottamiseen lasketaan mukaan myös metsäkatojen vaikutus, Indonesia ja Brasilia nousevat yksiksi suurimmista päästömaista. Jo puolet maailman valtavista trooppisista metsistä on tuhottu, ja joka vuosi metsiä tuhotaan Irlannin kokoinen alue. Metsien katoaminen aiheuttaa myös maaperän eroosiota, jolloin maaperä aavikoituu. 

Muita merkittäviä tekijöitä 

Typpioksiduuli eli ilokaasu on kasvihuonekaasu, jonka vaikutus on melkein 300 kertaa voimakkaampi kuin hiilidioksidin, ja joka säilyy ilmakehässä 150 vuotta. Sen päästöt ovat huomattavasti vähäisempiä kuin hiilidioksidin tai metaanin, mutta se on niiden jälkeen merkittävin ihmisten tuottama kasvihuonekaasu. Typpioksiduulia syntyy teollisuudessa, maataloudessa, ja fossiilisten polttoaineiden sivutuotteena. Sen suurin tuottaja ovat maataloudessa runsaasti käytetyt lannoitteet, jotka sisältävät typpioksiduulia. 

Ihmisten vaikutusta ilmastonmuutokseen on vaikea selittää yksinkertaisesti, koska tekijöillä on taipumusta aiheuttaa ketjureaktioita. Edellä mainitut tekijät kaikki lämmittävät ilmastoa, mikä aiheuttaa merivesien lämpenemisen. Kun merivedet lämpenevät, ne tuottavat enemmän vesihöyryä, joka sekin on merkittävä kasvihuonekaasu. Merivesi myös varastoi kasvihuonekaasuja, mutta sen kyky varastoida niitä heikkenee lämpenemisen myötä. Siten ilmakehään päätyy enemmän kaasuja, koska meri ei enää kykene sitomaan niitä itseensä. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *