Ilmastonmuutos on pieni sana, joka heittää pelottavan varjon koko maailman ylle. Se on vääjäämättä eteenpäin marssiva ilmiö, joka tulee koskettamaan jokaista meistä riippumatta siitä, missä maassa asumme. Muutos on jo käynnistynyt ja tällä hetkellä käydäänkin suurta arvuuttelua siitä, kuinka nopeasti ja millaisella voimalla se tulee lyömään yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia seuraamuksia voidaan hillitä, mutta on jo korkea aika toimia. 

Ilmaston lämpeneminen 

Ilmastonmuutoksen suunta on selkeä – maailman keskilämpötila on kasvanut vain viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana lähes yhden asteen verran. Suomessa keskilämpötila on noussut jopa kahden lämpöasteen verran. Ilmaston lämpenemisen vaikutukset ovat väistämättömiä; jäätiköt sulavat, meren pinta nousee ja kuivuus, rankkasateet, myrskyt sekä muut sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Kahden lämpöasteen maailmanlaajuisen nousun seuraamukset voisivat olla katastrofaaliset. Lue lisää ilmaston lämpenemisen seurauksista sivuiltamme. 

Ilmastonmuutoksen takana ovat ihmiset 

Elokuvissa maapalloa uhkaavat katastrofit saapuvat ulkoavaruudesta tai ovat pahansuopia, yliluonnollisia voimia, jotka haluavat tuhota elämän planeetallamme sellaisena kuin sen tunnemme. Todellisuudessa me olemme itse tämä tuhoava voima. Ilmastonmuutos on noussut puheenaiheeksi kunnolla vasta viimeisimpien vuosien aikana. Tätä ennen vain pieni huolestunut joukko on tehnyt mittauksia sekä kiinnittänyt huomiota maailmassa tapahtuneisiin muutoksiin. Kyseessä on kuitenkin ilmiö, joka on käynnistynyt aikaa sitten – ihmisen toiminnan seurauksena. 

Yhteiskuntamme on rakennettu siten, että ilmastonmuutoksen suurimmat aiheuttajat ovat kiinteä osa sitä. Esimerkiksi energiantuotanto ja liikenne yhdessä muodostavat kaksi kolmasosaa ilmaston lämpenemistä aiheuttavista päästöistä. Tämä on hankala yhdistelmä, sillä näin tärkeitä osia ei voida vain poistaa käytöstä, vaan ne tulee pystyä korvaamaan ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla. Tämä vaatii tehokasta päätöksentekoa valtiojohdoilta sekä halua muutokseen kansalaisilta – yhdessä voimme saada aikaan todellisia tuloksia. 

Miten ilmastonmuutosta voidaan torjua 

Ilmastonmuutoksen torjuminen on laaja kokonaisuus, jossa jokainen meistä näyttelee tärkeää roolia. Ensimmäinen askel on jo otettu, kun ilmastonmuutoksen olemassaolo on myönnetty ja toimenpiteiden välttämättömyys ymmärretty. Nyt, kun meillä on käytössämme runsas määrä edellisiltä sukupolvilta puuttunutta tietoa, emme voi käyttää minkäänlaisia tekosyitä toimintamme oikeuttamiselle – meidän tulee katsoa totuutta silmiin, ottaa itseämme niskasta kiinni ja kääntää kelkka oikeaan suuntaan. 

Suurimmat ilmaston kuormittajat jokapäiväisessä elämässämme ovat asuminen, liikkuminen ja syöminen. Jo pienillä valinnoilla voidaan saada aikaan merkittäviäkin muutoksia. Ne vievät vähän huomiota ja vaivaa itseltäsi, mutta ovat tärkeitä suuremman kokonaisuuden kannalta. Mitä suurempi joukko kantaa vastuunsa maapallon hyvinvoinnista, sitä suurempi teho näillä pienillä valinnoilla on. Oikeiden päätösten tekemisessä jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon – lue aiheesta lisää sille omistetusta artikkelista. 

Kestävä kehitys aseena ilmastotaisteluun 

Tietämättömyys, pitkäaikaisen säännöllisen seuraamisen puutteellisuus sekä tutkijoiden hälyttävien tutkimustulosten villaisella painaminen ovat vieneet meidät tilanteeseen, jossa välittömät toimenpiteet ovat välttämättömiä. Niiden tulee olla laajamittaisia sekä saman tien toimeenpantavia – vain tällä tavoin maailman lämpötilan nousu saadaan rajattua ja ilmastonmuutos voidaan pysäyttää ajoissa. Kyseessä on taistelu, johon koko maailman tulee osallistua, ja se tulisikin nähdä ennemminkin elämäntapa- ja yhteiskuntamuutoksena kuin yksittäisenä liikkeenä. 

Kestävä kehitys ajattelutapana on mainio pohja muutokseen vastaamisessa. Kestävän kehityksen tavoitteena on luoda yhteiskunta, joka tarjoaa turvalliset ja hyvät elinolot sekä nykyiselle että tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen malli koostuu ekologisen puolen lisäksi taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta, jotka toisiaan tukien luovat yhdessä tasapainoisen kokonaisuuden. Pääset tutustumaan sivuillamme tarkemmin myös kestävään kehitykseen sekä sen rooliin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Miten ilmastonmuutos nähdään Suomessa? 

Ilmastonmuutos on koko maailmaa jollain tasolla koskettava teema. Suomalaiset ovat tottuneet hyvinvoivaan yhteiskuntaan ja maailman ongelmat voivatkin tuntua jollain tapaa kaukaisilta ja abstrakteilta. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan tunnusta valtioiden rajoja, vaan se vaikuttaa jokaiseen maapallomme kolkkaan. Vaikutukset voivat olla suoria, epäsuoria tai molempia – olisi vastuutonta olla varautumatta tulevaisuudessa näkyviin kuviin. Suomi hyväksyikin jo vuonna 1994 YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen. 

Suomessa on harjoitettu aktiivista ilmastopolitiikkaa koko 2000-luvun ajan. Suomessa tehtävät päätökset ovat osaltaan sidottuja kansainvälisellä tasolla solmittuihin sopimuksiin, joiden yhteinen tavoite on hillitä ilmaston lämpenemistä, mutta maamme tekee päätöksiä myös kansallisella tasolla liittyen esimerkiksi energiantuotantoon. Sivustoltamme löydät lisää tietoa liittyen Suomen ilmastopolitiikkaan ja yleisiin asenteisiin ilmastonmuutosta kohtaan. Muista, että maassamme jokaisella on mahdollisuus antaa oma äänensä – myös kansalaisten panos on tärkeä. 

Tulevaisuus on nuorten 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset mietityttävät erityisesti nuoria. Tulevaisuuden näkymät ja suunta, johon planeettaa ollaan ajettu vuosien ajan, pelottavat ja suututtavatkin – jo noin 70 prosenttia suomalaisista nuorista kertoo olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta. Nuoret vaativat vahvaa toimintaa ja nopeaa päätöksentekoa, jolla suunta saataisiin korjattua. Tämä on enemmän kuin oikeutettua, sillä tulevaisuuden maailma jää uusien sukupolvien käyttöön ja he tulevat kokemaan nykyhetken valintojen seuraamukset painavimmin. 

Maailma elää paraikaa ratkaisevia hetkiä, jotka tulevat määrittämään elämänlaadun planeetallamme tulevaisuudessa. Jämäköitä, nopeita toimenpiteitä tarvitaan ja jokaisen meistä tulee kiinnittää omalta osaltaan huomiota valintoihin päivittäisessä elämässä. Ilmastonmuutos on laaja ja monimutkaisesti vaikuttava kokonaisuus. Olemme avanneet sivustollamme aihetta mahdollisimman kattavasti, jotta ymmärtäisit sitä paremmin. Tervetuloa mukaan – toivomme, että löydät sivustoltamme hyödyllistä tietoa ja hyviä vinkkejä, joita soveltaa omaan elämääsi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *